Ważne informacje

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące zarejestrowanej zbiórki. Każdy podmiot jest zobowiązany przepisami prawa do zgłoszenia i późniejszego rozliczenia zebranych datków. Jeśli widzisz że ktoś zbiera datki w miejscu publicznym, ale nie posiada informacji które można zweryfikować, prawdopodobnie łamie prawo i może być nieuczciwy.

Każdy wolontariusz zbierający datki musi posiadać identyfikator z danymi wymienionymi niżej.

Imię i Nazwisko wolontariusza
Organizator: FUNDACJA APETO
Nr zbiórki: 2022/1472/OR
Nazwa zbiórki: Razem możemy więcej

Przejdź do szczegółów organizatora

Cel zbiórki:Szkolenia pracowników i wolontariuszy z zakresu pierwszej pomocy. Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia kursów pierwszej pomocy. Organizowanie kursów pierwszej pomocy dla mieszkańców miast. Pomoc ofiarom wojny na Ukrainie. Zakup i przekazywanie środków pierwszej pomocy. Zbieranie rzeczy spożywczych oraz materialnych w celu przekazania osobom potrzebującym.

Jeśli nie jesteś pewien czy ktoś działa legalnie na rzecz Fundacji APETO, skontaktuj się z nami abyśmy to sprawdzili.