Wydaje Ci się że słyszałeś to pojęcie ale nie wiesz dokładnie o co chodzi? Po co tu w ogóle Fundacja?
Subkonto jest to wydzielona część konta, na którym w zależności od określonego w porozumieniu celu gromadzone są wpłaty na rzecz konkretnej osoby. Środki gromadzone na subkoncie pochodzą od darczyńców, do których zwraca się rodzina, przyjaciele, znajomi i osoba zainteresowana.

Czy to jest w ogóle potrzebne?

Pewnie pomyślisz że przecież takie wpłaty możesz przyjmować osobiście na swoje konto. I masz rację, ale pamiętaj że należy się z nich rozliczyć z Urzędem Skarbowym. Fundacja jest zwolniona z podatku jeśli wydatkuje zgromadzone środki na cele statutowe. W ramach obsługi subkonta Fundacja gwarantuje wgląd w stan zgromadzonych środków oraz załatwienie wszelkich spraw związanych z opłatą faktur za rehabilitację, leczenie czy zakup sprzętu.