0 0
Czas czytania:1 Minute, 8 Second

FUNDACJA APETO – Razem możemy więcej

Z przyjemnością chcemy poinformować że złożyliśmy wniosek o rejestrację pierwszej zbiórki publicznej. Wniosek został zaakceptowany i zbiórka jest już dostępna dl zainteresowanych którzy chcą sprawdzić informacje na temat fundacji, oraz w późniejszym czasie sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki, oraz sprawozdanie z rozdysponowanych środków.

Poniżej dane dotyczące zbiórki publicznej:

Nr zbiórki: 2022/1472/OR
Nazwa zbiórki: Razem możemy więcej
Data wpływu zgłoszenia zbiórki: 2022-03-15
Organizator: FUNDACJA APETO
Przejdź do szczegółów organizatora

Dane podstawowe zbiórki:

Termin przeprowadzenia zbiórki publicznej:Od: 2022-03-18 Do: 2023-02-28
Miejsce przeprowadzenia zbiórki publicznej:Polska
Sposób przeprowadzenia zbiórki publicznej:puszki, skarbony, kosze
Planowana liczba osób zaangażowanych w zbiórkę, w tym wolontariuszy:1000
Cel zbiórki:Szkolenia pracowników i wolontariuszy z zakresu pierwszej pomocy. Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia kursów pierwszej pomocy. Organizowanie kursów pierwszej pomocy dla mieszkańców miast. Pomoc ofiarom wojny na Ukrainie. Zakup i przekazywanie środków pierwszej pomocy. Zbieranie rzeczy spożywczych oraz materialnych w celu przekazania osobom potrzebującym.

Cel w sferze zadań:

  • promocji i organizacji wolontariatu
  • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w ww. zadaniach
  • ratownictwa i ochrony ludności
  • pomocy ofiarom katastrof klęsk żywiołowych konfliktów zbrojnych wojen w kraju i za granicą
  • działalności charytatywnej
  • ochrony i promocji zdrowia
  • pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.